Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Προαιρετική Δημόσια Πρόταση από την εταιρεία “ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ”

  sedsima2

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
website:
www.sed.gr       e-mail: info@sed.gr

Αθήνα 7 Μαρτίου 2017
Αρ. Πρωτ. 287/Χ.Ε.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΔ

Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Κοινοποίηση:
Χρηματιστήριο Αθηνών
Εταιρεία: “ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α Β.Ε.Ε.
Φορείς Κεφαλαιαγοράς
Μ.Μ.Ε.

Ο Σύνδεσμος Επενδυτών & Διαδικτύου έχει επανειλημμένα εκφράσει την δυσαρέσκεια των μελών του και γενικότερα των ιδιωτών επενδυτών για τον ισχύοντα νόμο 3461/2006 περί Δημοσίων Προτάσεων.

Ο καθορισμός του «δικαίου και ευλόγου» τιμήματος και οι σχετικοί χρονικοί και συναλλακτικοί περιορισμοί από το νόμο, είναι τέτοιοι που στην τρέχουσα περίοδο παρατεταμένης κρίσης έχει επιτρέψει την έξοδο πολλών εταιρειών σε σκανδαλωδώς κατώτερη τιμή από την πραγματική αξία τους,
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων Προαιρετικών και Υποχρεωτικών Δημοσίων Προτάσεων πρόκειται για «νόμιμη» υφαρπαγή των τίτλων των μετόχων μειοψηφίας και απόλυτη εκμετάλλευση των δύσκολων συνθηκών της οικονομίας και της αγοράς εκ μέρους των ισχυρών εις βάρος των αδυνάμων.

Στις μεγάλες διεθνείς Κεφαλαιαγορές, μια Δημόσια Πρόταση κατά κανόνα θεωρείται θετικό γεγονός, οδηγώντας τους υπό εξαγορά τίτλους σε άνοδο, που συχνά ενδέχεται να είναι σημαντική. Στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά, μια Δημόσια Πρόταση κατά κανόνα αποτελεί
καταδίκη του μετόχου μειοψηφίας, στερώντας του κομμάτι της περιουσίας του έναντι ευτελούς τιμήματος, αλλά κυρίως στερώντας του την  προοπτική της όποιας μελλοντικής ανάκαμψης.

Στην περίπτωση όμως της υποβολής Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης για την αγορά τίτλων της εταιρείας «F.H.L.Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α Β.Ε.Ε.» (ΚΥΡΜ), βλέπουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση προς τους μετόχους μειοψηφίας αντί της εκμετάλλευσης που οι περιστάσεις της αγοράς και ο νόμος 3461/2006 επιτρέπουν. 

Θέλουμε να αναδείξουμε ότι στην πρόταση για την εξαγορά του ποσοστού μειοψηφίας που δεν κατέχουν οι προτείνοντες, προσφέρθηκε τίμημα που είναι αρκετά υψηλότερα από αυτό που ο νόμος 3461/2006 επιτρέπει.
Συγκεκριμένα, προσφέρθηκε τίμημα 4,02 ευρώ για κάθε μετοχή, έναντι της μέσης σταθμισμένης χρηματιστηριακής τιμής
των μετοχών της εταιρείας κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, όπως ορίζει ο υφιστάμενος νόμος, που είναι 3,04 ευρώ που υποχρεούται να προσφέρει ο προτείνων, ενώ κανένας από τους μετέχοντες στην Δ.Π. δεν έχει πραγματοποιήσει συναλλαγή σε τιμή μεγαλύτερη της προσφερόμενης, τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.
Ποσοστιαία, το προσφερόμενο τίμημα των 4,02 ευρώ είναι ανώτερο κατά 32,2% από την τιμή των σταθμισμένων κατ’ όγκο συναλλαγών.

Παράλληλα είδαμε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του προηγούμενου έτους, πριν την υποβολή της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης,
κίνηση που δείχνει σεβασμό προς τους μετόχους μειοψηφίας, οι οποίοι είναι σε θέση να κρίνουν αν θα πουλήσουν τις μετοχές τους η όχι,
έχοντας όλες τις πρόσφατες πληροφορίες για την χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Θέλουμε λοιπόν να απονείμουμε τα εύσημα στην εταιρεία F.H.L.Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α Β.Ε.Ε., αλλά ταυτόχρονα να τονίσουμε ότι, παρά το γεγονός ότι μας ικανοποίησε η κίνηση του προτείνοντα στην αντιμετώπιση των μετόχων μειοψηφίας, τόσο στο προσφερόμενο τίμημα, όσο και στην διαφάνεια και έγκαιρη ενημέρωση όλων των οικονομικών πληροφοριών, θα θέλαμε να συνεχιστεί η παρουσία της στο ταμπλό του ΧΑ, αφού πρόκειται για μια εξαιρετική εταιρεία από πλευράς οικονομικών δεικτών
και η έξοδός της είναι απώλεια για το Ελληνικό Χρηματιστήριο, όπως άλλωστε και τόσων άλλων σημαντικών εταιρειών, που προηγήθηκαν και έφυγαν από το ταμπλό του Χ Α.

Τέλος, παρά το γεγονός ότι στην περίπτωση της ΚΥΡΜ μιλάμε για Προαιρετική Δημόσια Πρόταση και όχι Υποχρεωτική,κάτι που θα γίνει στην συνέχεια εφ’ όσον μαζευτεί το απαραίτητο ποσοστό, θέλουμε να τονίσουμε με αυτή την αφορμή, ότι κάθε Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση θεωρούμε ότι είναι αντισυνταγματική, διότι είναι αντίθετη με το άρθρο 17 του Συντάγματος της Ελλάδας, το οποίο ορίζει σαφώς ότι: «Απαλλοτρίωση ιδιωτικής περιουσίας γίνεται μόνο για εθνικούς λόγους»

Κατά τη γνώμη μας  ο νόμος 3641/2006, ο οποίος στηρίχθηκε στην κοινοτική οδηγία 25/2004. έχει πρόβλημα συνταγματικότητας, στο κομμάτι που αναφέρεται στις Υποχρεωτικές Δημόσιες Προτάσεις.
Το Σύνταγμα της Ελλάδας είναι υπεράνω όλων και καλούμε τις εποπτικές αρχές, να επιταχύνουν τη διαδικασία αλλαγής του ν. 3641/2006 ο οποίος στη μέχρι σήμερα εφαρμογή του, «Απέτυχε να εξασφαλίσει τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας»! 

                    ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΜΠΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ               Δρ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:
Euro2day.gr

Αφήστε μια απάντηση