Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Προτάσεις ΣΕΔ για θέματα φορολογίας ιδιωτών Επενδυτών

                     
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
website: www.sed.gr       e-mail: info@sed.gr

Αθήνα 1 Σεπτεμβρίου 2014
Αρ. Πρωτ : 277/ΧΕ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς το Υπουργείο Οικονομικών
Κοινοποίηση:
Φορείς Κεφαλαιαγοράς
ΜΜΕ

Θέμα: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕΔ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ο Σύνδεσμος Επενδυτών & Διαδικτύου, εκφράζει τη σφοδρή αντίθεση του στα σχεδιαζόμενα από το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τα θέματα φορολογίας των ιδιωτών επενδυτών και καταθέτει τις παρακάτω προτάσεις:

1. Θεωρούμε παράλογη τη προσπάθεια του Υπουργείου Οικονομικών να χαρακτηρίσει ως επιχειρηματίες τους ιδιώτες επενδυτές και μάλιστα ορίζοντας ως κριτήριο την εκτέλεση τριών συναλλαγών ανά εξάμηνο. Σε καμιά χώρα του κόσμου, η αγορά και πώληση μετοχών, ή παραγώγων προϊόντων μέσω των οργανωμένων χρηματιστηριακών αγορών από φυσικά πρόσωπα για λογαριασμό τους, δεν αποκτά την έννοια της επιχειρηματικής δραστηριότης. Είναι σίγουρο ότι και η απόπειρα εισαγωγής της υποχρέωσης τήρησης λογιστικών  βιβλίων και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, θα έχει σαν αποτέλεσμα την πλήρη απομάκρυνση  των όποιων ιδιωτών επενδυτών έχουν απομείνει στο Ελληνικό χρηματιστήριο και την αποστροφή τους από κάθε οργανωμένη επενδυτική δραστηριότητα.

2. Ο υπολογισμός της υπεραξίας νοείται ως διαφορά μεταξύ κέρδους και ζημίας και υπολογίζεται επί του συνόλου των ετησίων συναλλαγών που διενεργεί ένα φυσικό πρόσωπο, στο σύνολο του χαρτοφυλακίου του, και ενιαία πρέπει να αντιμετωπιστεί και φορολογικά.

3. Η αιτιολογική έκθεση του σχεδίου Νόμου 4172/2013 σχετικά με την Υπεραξία από πώληση μετοχών, αναφέρει ότι η φορολογία υπεραξίας εφαρμόζεται σε πωλήσεις επί μετοχών που αποκτώνται μετά την 1 Ιανουαρίου 2014. Η ρύθμιση που υπάρχει στην αιτιολογική έκθεση είναι δίκαιη και σωστή  και ζητάμε ο Φόρος υπεραξίας να  επιβληθεί στις πωλήσεις μετοχών που αγοράζονται μετά την 1 Ιανουαρίου 2014

4. Πρέπει να υπάρχει διαφορετική φορολογική μεταχείριση ανάλογη του χρόνου διακράτησης των μετοχών, όπως ακριβώς συμβαίνει και στη φορολογία της υπεραξίας των ακινήτων, όπου έχει θεσπιστεί ο συντελεστής παλαιότητας.
Γι’ αυτό προτείνουμε αντίστοιχο μηχανισμό μείωσης της φορολογούμενης υπεραξίας, δηλαδή ο συντελεστής 15% να ισχύει για συναλλαγές με ελάχιστο χρόνο διακράτησης ενός έτους και από εκεί και μετά να βαίνει μειούμενος κατά 2% για κάθε έτος διακράτησης, μέχρι ενός ελάχιστου ορίου 5% για διακράτηση πέραν της πενταετίας.

5. Η επιβολή φόρου υπεραξίας πρέπει να εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου, όπως ακριβώς συμβαίνει με την επιβολή του φόρου υπεραξίας των ακίνητων.

6. Θεωρούμε απόλυτα δίκαιο, οι ιδιώτες επενδυτές να έχουν 25.000 Ευρώ αφορολόγητης υπεραξίας, όπως αντίστοιχα ισχύει για άλλες κατηγορίες εισοδημάτων των φυσικών προσώπων.

7. Με την εισαγωγή του φόρου υπεράξιας, ο φόρος επί των συναλλαγών πρέπει να καταργηθεί. Επειδή όμως ο φόρος επί των συναλλαγών έχει το πλεονέκτημα της άμεσης ταμειακής απόδοσης για το δημόσιο και δεν εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της αγοράς, προτείνουμε εναλλακτικά τη διατήρηση του, με μία λογική αύξηση του και παράλληλη αναστολή του φόρου  υπεραξίας.
.
8. Το Χρηματιστήριο Αθηνών οφείλει να εκδίδει μια και μοναδική βεβαίωση με τον υπολογισμό της υπεραξίας (θετικής ή αρνητικής), για το σύνολο των συναλλαγών που καταγράφει το Αποθετήριο Αξιών. Με τα  αντίστοιχα ποσά πρέπει να ενημερώνεται Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο ηλεκτρονικά μπορεί να προβαίνει σε διασταύρωση πληρωμής του οφειλόμενου φόρου από του υπόχρεους.  Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζονται τα συμφέροντα του δημοσίου και ταυτόχρονα απλοποιείται η διαδικασία για τους επενδυτές.

9. Παρομοίως, το Χρηματιστήριο Αθηνών οφείλει να εκδίδει μία και μοναδική βεβαίωση για τα μερίσματα που καταθέτουν οι εισηγμένες εταιρείες στους λογαριασμούς των επενδυτών κατ’ έτος. Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του χρηματιστηρίου καθιστά εύκολη την έκδοσή της βεβαίωσης αυτής με απλή επικοινωνία με τα λογιστήρια των εισηγμένων εταιρειών, απαλλάσσοντας τους επενδυτές από περιττή γραφειοκρατία και διασφαλίζοντας και εδώ τα συμφέροντα του δημοσίου.

Απευθύνουμε έκκληση προς το Υπουργείο Οικονομικών να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, λαμβάνοντες τις ορθές αποφάσεις προς όφελος της χειμαζόμενης Εθνικής Οικονομίας και να μη αποθαρρύνει περαιτέρω τους ιδιώτες επενδυτές από τη δυνατότητα συνεισφοράς τους στη βελτίωση της.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος…………………….Ο Γεν. Γραμματέας
Μπάμπης Εγγλέζος…………Ανδρέας Κουτούπης

Αφήστε μια απάντηση