Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Όροι Χρήσης

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα www.sed.gr

Η επίσκεψη της ιστοσελίδας μας sed.gr αποτελεί για τον επισκέπτη ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων.

1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής, ο επισκέπτης αποκτά πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας sed.gr.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων κάθε επισκέπτη γίνεται σύμφωνα με το νόμο και κατόπιν της δικής του συναίνεσης. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την Τήρηση Αρχείου και την Προστασία Δεδομένων.

Για την καλύτερη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρουμε, είναι απαραίτητη η ακριβή, ορθή και αληθή συμπλήρωση των στοιχείων και η μεταγενέστερη ενημέρωση τους σε περίπτωση αλλαγής. Για λόγους ασφάλειας, ο Σ.Ε.Δ. διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση διαπίστωσης ανακρίβειας ή ψευδούς καταγραφής στοιχείων από επισκέπτη, να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα την παροχή της υπηρεσίας ή κάθε υπηρεσίας προς τον συγκεκριμένο επισκέπτη καθώς και την πρόσβαση στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας sed.gr.

2. ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του sed.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή αναμετάδοση, ή η με οποιοδήποτε τρόπο αναδημοσίευση και με οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του Σ.Ε.Δ.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η αντιγραφή ή εκτύπωση στοιχείων αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση του επισκέπτη της ιστοσελίδας μας sed.gr, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δεν θα μεταβληθούν, αλλοιωθούν ή χρησιμοποιηθούν με οποιοδήποτε μη νόμιμο τρόπο.

Ο επισκέπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί τις οικείες διατάξεις νόμου σχετικές με την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η υποχρέωση αυτή αφορά μεταξύ άλλων το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, τα εμπορικά σήματα, τίτλους και επωνυμίες καθώς και το λογισμικό και πηγαίο κώδικα του Sed.gr.

O Σ.Ε.Δ.δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο που υποβάλλει ή διαθέτει ο επισκέπτης (σε chat forums, voice forums, η μέσω οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας παρασχεθεί από τον Σ.Ε.Δ. στο μέλλον) για αναμετάδοση. Σε σχέση όμως με το περιεχόμενο αυτό, ο επισκέπτης οφείλει να μην παραβιάζει το οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης φύσεως, τρίτου. Ταυτόχρονα παρέχει το δικαίωμα στον Σ.Ε.Δ. να χρησιμοποιεί και αναμεταδίδει το εν λόγω περιεχόμενο χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

Ο επισκέπτης επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην εισάγει, μεταδίδει η με οποιοδήποτε τρόπο δημοσιεύει μέσω της ιστοσελίδας μας sed.gr προσβλητικό δυσφημιστικό, συκοφαντικό, πορνογραφικό ή άλλως μη νόμιμο περιεχόμενο. Επίσης οφείλει να μην χρησιμοποιεί υβριστική ή απειλητική φρασεολογία, να μην διακόπτει τις διάφορες συζητήσεις με επαναληπτικά ή μη ουσιαστικού περιεχομένου μηνύματα ή “spam”.

Επιπλέον η πρόσβαση του επισκέπτη στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας θα διακόπτεται σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί εισαγωγή, μετάδοση ή δημοσίευση περιεχομένου που μπορεί να θεωρηθεί προσβλητικό λόγω του ότι εμπεριέχει ρατσιστικά σχόλια, σχόλια που θίγουν το φύλλο, τις σεξουαλικές προτιμήσεις, τη θρησκεία, την καταγωγή, τις ειδικές ανάγκες ατόμων, κ.α.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σ.Ε.Δ

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας sed.gr έχει κυρίως ενημερωτικό και επιμορφωτικό χαρακτήρα. Ο Σ.Ε.Δ. θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, όπως το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας να είναι αληθές και ακριβές κατά το χρόνο μετάδοσης του. Επίσης θα λάβει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία του επισκέπτη από τρίτους καθώς και η οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία τους.

4. ΕΥΘΥΝΗ

Ο επισκέπτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το περιεχόμενο και υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας sed.gr έχουν κυρίως ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ και ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ χαρακτήρα. Ο Σ.Ε.Δ. εγγυάται μόνο ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, όπως το περιεχόμενο τής ιστοσελίδας να είναι αληθές και ακριβές κατά το χρόνο μετάδοσης του. Ο Σ.Ε.Δ.και οι συνεργαζόμενες με αυτόν εταιρείες ή τρίτοι, σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνονται για την οποιαδήποτε τυχόν θετική ή αποθετική ζημία του επισκέπτη από τη χρήση της ιστοσελίδας sed.gr ή και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής.

Ο Σ.Ε.Δ και οι συνεργαζόμενες με αυτή εταιρείες ή τρίτοι, σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνονται για την οποιαδήποτε διακοπή, βλάβη, έλλειψη ή παράλειψη κατά την παροχή της υπηρεσίας ή της μετάδοσης αυτής, την ύπαρξη ιού, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία του επισκέπτη και την επεξεργασία αυτών.

Ο Σ.Ε.Δ παρέχει το δικαίωμα σε ιστοσελίδες που δεν ανήκουν ή δεν διαχειρίζονται από τον ίδιο να δημιουργούν links στήν ιστοσελίδα sed.gr. Στις περιπτώσεις αυτές ο Σ.Ε.Δ.δεν ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών ή των προιόντων που ενδεχομένως διαθέτουν.

Ο Σ.Ε.Δ δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων καθώς και για ενδεχόμενες μη νόμιμες ενέργειες των επισκεπτών του sed.gr.

5. ΔΙΑΚΟΠΗ

Ο Σ.Ε.Δ διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω όρων από τον επισκέπτη να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα την παροχή της υπηρεσίας ή κάθε υπηρεσίας προς τον συγκεκριμένο επισκέπτη καθώς και την πρόσβαση στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας sed.gr.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 


Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας

Μπάμπης Εγγλέζος         Δρ. Ανδρέας Κουτούπης